Ga direct naar


Bureaus

Wanneer je als communicatiebureau bezig bent met het ontwikkelen van een arbeidsmarkt-communicatiecampagne voor een opdrachtgever, dan is het essentieel om het advies zo goed mogelijk te onderbouwen. De onderzoeksgegevens uit NOA leveren je de benodigde argumenten waarmee je de opdrachtgever kunt overtuigen om te kiezen voor de door jouw voorgestelde strategie en uitvoering. Zo kun je op basis van de NOA-gegevens een doelgroepanalyse maken en het is mogelijk om de NOA-gegevens te gebruiken voor professionele mediaplanning.

Wil je gebruikmaken van dit onderzoek of er meer over weten? Bel of mail Stichting NOA,
033 45 42 810 of info@noa-onderzoek.nl.

Mediabureaus
Om effectieve mediaplannen op te stellen, houd je je dagelijks bezig met bereikcijfers en mediagedrag. Wanneer je mediaplannen moet maken voor arbeidsmarktcommunicatiecampagnes, dan levert het NOA 2015 je een schat aan gegevens over het media- en oriëntatiegedrag van de Nederlandse beroepsbevolking. Met behulp van NOA maak je professionele mediaplannen voor arbeidsmarktcommunicatie.

Ben je als mediabureau geïnteresseerd in dit onderzoek? Neem dan contact op met het secretariaat van Stichting NOA. Snelkoppelingen